Ibland kan det ju vara kul att se hur mina ofta ganska opolerade skisser jämför sig med det färdiga resultatet, så här följer några exempel:

Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration
Skiss
Färdig illustration