X-ray hand

Details

Ett litet experiment i att dels tracka många punkter, täcka över dessa och att dessutom keya bort bakgrunden.